We kunnen niet zonder uw hulp

Wat onze school uniek maakt is o.a. het zeer fraaie schoolplein, een grote schooltuin en natuurlijk de dierenweide. Groot deel van het onderhoud wordt gedaan door onze conciërges Jeanette en Andrea, maar die kunnen dat niet alleen. Daar hebben we ook de ouders voor nodig! 

Heeft u tijd om een uurtje te helpen? 

Wat voor klussen zijn er zoal?

Hieronder een lijst met klussen waar we nog niet aan toegekomen zijn:

Bezempjes voor kleuters en grote bezems kopen
Conciergehok opruimen
Dierenbordjes (naam, geboortedatum)
Gaas binden om stam boompje talud
Jeukbezems dierenwei checken
Kas opruimen
Kikkerladders bouwen
Nieuw hek tussen geiten en varkens
Oprijplank bouwen voor ingang bijgebouw
Voorraadhok dierenwei opruimen en schoonmaken
Zijkant glas van kas veiliger maken voor kinderen

Hoe meld ik mij aan?

Op de dinsdagochtend zijn er bijna altijd ouders uit de groenraad (Floor en Niels) op school aanwezig om klusjes op te pakken. Hier kunt u zich altijd bij aansluiten. We starten om 900 uur en zijn er tot 1200 uur.

Uiteraard mag u ook een andere dag komen helpen. Meest geschikt zijn ook de donderdag- en vrijdagochtend. Graag wel even vooraf afstemmen met juf Jeanette of juf Andrea.