De dierenpot digitaal

Het houden van schooldieren brengt uiteraard kosten met zich mee. Deze worden betaald door ouders van onze leerlingen. De jaarlijkse kosten voor voer, hooi, stro, houtsnippers, dierenarts, jaarlijkse inentingen, gereedschap en onderhoud zijn gemiddeld 4000 euro.

Ouders van leerlingen gaven in het verleden een muntje mee voor de dierenpot. Dit is vandaag de dag niet meer handig. Vanaf nu doen ouders hun dierenpot bijdrage digitaal.

Steun de dierenpot

Met uw bijdrage betalen we de jaarlijkse kosten voor voer, hooi, stro, houtsnippers, dierenarts, inentingen, gereedschap en onderhoud.

Dierenpot rekening nummer:

NL56 INGB 0007 2340 48

t.n.v. DHS Het Volle Leven o.v.v. Donatie dierenpot
U kunt zelf bepalen welk bedrag u doneert. Alle bedragen zijn welkom. Alvast super bedankt!